Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό με την επωνυμία «ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ» “Πατραϊκή 1918”, σύμφωνα με το καταστατικό του, η διοίκησή του ασκείται
από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά τετραετία.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευόπουλος Δημήτριος – Πρόεδρος
Γερασιμόπουλος Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος
Μπαρής Ιωάννης – Γραμματέας
Κωνσταντινόπουλος Δημήτριος – Ταμίας
Μαρτζάκλης Ζώης – Μέλος
Κυριακόπουλος Άγγελος – Μέλος
Κατριμπούζας Διονύσιος – Μέλος