Η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη με ISO:9001, ISO:22000 και AGRO 2.2, που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων.