Οι παραγωγοί μπορούν να παραλαμβάνουν μέσω του «ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» την επιστροφή του Φ.Π.Α. από την πώληση των προϊόντων τους.